POT Maya festival at Naya, Pingla, Paschim Medinipur on November 15 - 17, 2019